Trang chủ / TIN TỨC & CÔNG NGHỆ / Đề xuất phân bổ 40,9 MW điện mặt trời cho Khu công nghệ cao TP.HCM

Đề xuất phân bổ 40,9 MW điện mặt trời cho Khu công nghệ cao TP.HCM


Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM đề xuất UBND Thành phố phân bổ công suất 40,9 MW điện mặt trời mái nhà cho các doanh nghiệp tại đây tự đầu tư để phục vụ sản xuất.

Ngày 24/5, Văn phòng UBND TP.HCM có văn bản số 5682/VP -KT giao Sở Công thương nghiên cứu, hướng dẫn việc thu hút đầu tư các dự án điện mặt trời mái nhà tại Khu Công nghệ cao (SHTP).


Trong thời gian qua, một số doanh nghiệp lớn hoạt động tại Khu Công nghệ cao đề nghị được đầu tư điện năng lượng mặt trời mái nhà với phương thức tự sản tự tiêu để phục vụ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Theo khảo sát của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP), tổng nhu cầu sử dụng điện mặt trời mái nhà hiện tại của các doanh nghiệp tại đây là 40,9 MW, trong đó hình thức tự sản, tự tiêu là 7,9 MW, mua bán trực tiếp là 33 MW.

Dù kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII), kèm theo Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 1/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 262) đã được ban hành và có hiệu lực nhưng chưa quy định cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời mái nhà với mục đích tự sản, tự tiêu cũng như quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp.

Hơn nữa, TP.HCM chưa phân bổ công suất nguồn điện năng lượng mặt trời mái nhà 73 MW đã đưa vào quy hoạch nên Ban Quản lý SHTP chưa thể giải quyết nhu cầu phát triển điện mặt trời mái nhà cho nhà đầu tư.

Vì vậy, SHTP kiến nghị UBND TP.HCM phân bổ công suất cho Khu Công nghệ cao là 40,9 MW theo nhu cầu hiện hữu của các doanh nghiệp trong tổng công suất 73 MW điện mặt trời mái nhà đã đưa vào Quy hoạch điện VIII dành cho Thành phố.

Đồng thời, chấp thuận cho Ban Quản lý SHTP thu hút đầu tư điện năng lượng mặt trời mái nhà theo hình thức tự sản tự tiêu có địa điểm thực hiện tại các trụ sở, nhà xưởng của doanh nghiệp đang hoạt động tại Khu Công nghệ cao trong phạm vi công suất 40,9 MW.


                                                                                             ( nguồn : Báo Đầu tư )