TÍNH THỜI GIAN SỬ DỤNG ĐIỆN TỪ ẮC QUY

Thời gian sử dụng accu phụ thuộc vào dung lượng của accu và công suất của tải. Công thức tính như sau:
t = (A.V. η)/P

Trong đó:
- t: là thời gian sử dụng điện từ accu (Hour)
- A: Dung lượng accu (Ah)
- V: Điện áp accu (Volt)
- P: Công suất tải (W)
- η: Hệ số sử dụng accu. Thông thường η=0,7.

Ví dụ : Bạn đã có accu 12V với dung lượng 100Ah, công suất phụ tải 100W. Thời gian sử dụng sẽ là t  = (12Vx 100Ahx 0,7) /100(W) = 8 giờ 15 phút.
Bạn có thể bấm vào đây để tính thời gian sử dụng bình accu

Lưu ý:
Công thức trên được tính cho những accu có sự đảm bảo về chất lượng.
Dòng xả cực đại của accu không được lớn quá 3 lần dung lượng của accu và thời gian hoạt động ở chế độ này là không được quá 3 phút liên tục. Thông thường nên chọn dung lượng accu để máy có thể hoạt động từ 2 giờ trở lên.
Dòng nạp accu được tính khoảng 10%-15% dung lượng accu. (Ví dụ: accu 100Ah thì dòng nạp yêu cầu 10A-15A là tốt cho accu)
Hệ số sử dụng accu:  η  thay đổi theo mức xả accu.
+ η ≈ 0.8, 0.9 nếu dòng xả accu < 20% dung lượng accu.
+ η ≈ 0.7 nếu dòng xả accu <= 70 %dung lượng accu.
+ η ≈ 0.6, 0.5 nếu dòng xả accu >70 % dung lượng accu.
Hãy liên hệ phòng Kỹ thuật để được hướng dẫn chi tiết hơn.