HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ BẢO QUẢN

¦ SẠC TỰ ĐỘNG (Automatic Charger)

¦ BỘ ĐỔI ĐIỆN DC - AC (True Sine Wave Inverter/Inverter-Charger)

¦ MÁY PHÁT ĐIỆN DỰ PHÒNG (Backup Generator

¦ ỔN ÁP TỰ ĐỘNG (Automatic Voltage Stabilizer

¦ BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN AC – DC (Switching Power

¦ BỘ NGUỒN DC - DC (DC – DC Converter) 

¦ BÌNH ẮC-QUY (Battery)