Grid-tieSolar Inverter ( Biến tần điện mặt trời hòa lưới )  

Off-Grid Inverter ( Biến tần điện mặt trời độc lập ): 
 
 

Hybrid- Inverter :
Khái niệm “ Inverter bám tải “ ( zero-export ):

Khi lượng điện sản xuất ra luôn cao hơn sức tiêu thụ bởi phụ tải điện của chủ sở hữu nhưng không ( hoặc chưa ) được phép hòa lên lưới điện, thì với phụ kiện “ zero-export “, thiết bị Inverter chỉ phát ra đúng lượng điện mà phụ tải sử dụng thôi, lượng điện thu được dù có nhiều hơn cũng không phát ngược lên điện lưới.