Trang chủ / TIN TỨC / Tình hình đàm phán giá năng lượng tái tạo chuyển tiếp (cập nhật ngày 24/5/2024)

Tình hình đàm phán giá năng lượng tái tạo chuyển tiếp (cập nhật ngày 24/5/2024)


Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết: Tính đến ngày 24/5/2024, có 81/85 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp (tổng công suất 4597,86 MW) đã gửi hồ sơ cho Công ty Mua bán điện để đàm phán giá điện.

Trong đó, có 72 dự án với tổng công suất 4128,01 MW đề nghị giá tạm bằng 50% giá trần của khung giá (theo Quyết định số: 21/QĐ-BCT ngày 07/01/2023 của Bộ Công Thương).

EVN và chủ đầu tư đã hoàn thành đàm phán giá và ký tắt hợp đồng PPA với 63/72 dự án. Bộ Công Thương đã phê duyệt phê duyệt giá tạm cho 63 dự án, tổng công suất với tổng công suất 3429,41 MW.

Tính đến ngày 23/5/2024, có 29 nhà máy/phần nhà máy năng lượng tái tạo (NLTT) chuyển tiếp với tổng công suất 1577,65 MW đã hoàn thành thủ tục công nhận vận hành thương mại (gọi tắt là COD), phát điện thương mại lên lưới.

Sản lượng điện phát lũy kế của các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp tính từ thời điểm COD đến ngày 23/5/2024 đạt hơn 2,597 tỷ kWh.

Đến nay, có 32 dự án đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu công trình/một phần công trình; 37 dự án đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực toàn nhà máy/một phần nhà máy; 41 dự án đã có quyết định gia hạn chủ trương đầu tư. Hiện còn 4 dự án với tổng công suất 136,70 MW chưa gửi hồ sơ đàm phán giá điện.

Tình hình đàm phán giá năng lượng tái tạo chuyển tiếp (cập nhật ngày 24/5/2024)

Tình hình đàm phán giá năng lượng tái tạo chuyển tiếp (cập nhật ngày 24/5/2024)

Tình hình đàm phán giá năng lượng tái tạo chuyển tiếp (cập nhật ngày 24/5/2024)                                                                                                  ( nguồn : Năng lượng Việt Nam )