Trang chủ / Blog / 29 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp hoàn thành COD, phát điện thương mại

29 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp hoàn thành COD, phát điện thương mại


Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, tính đến ngày 23/5/2024 có 29 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp hoàn thành thủ tục COD, phát điện thương mại lên lưới.

Thống kê của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tính đến ngày 23/5/2024, có 81/85 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp với tổng công suất 4.597,86MW đã gửi hồ sơ cho Công ty Mua bán điện để đàm phán giá điện.

Trong đó, có 72 dự án với tổng công suất 4.128,01MW đề nghị giá tạm bằng 50% giá trần của khung giá theo Quyết định số 21/QĐ-BCT ngày 07/01/2023 của Bộ Công Thương. EVN và chủ đầu tư đã hoàn thành đàm phán giá và ký tắt hợp đồng PPA với 63/72 dự án. Bộ Công Thương đã phê duyệt giá tạm cho 63 dự án, tổng công suất là 3.429,41 MW.

29 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp hoàn thành COD, phát điện thương mại
29 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp hoàn thành COD, phát điện thương mại

Trong số các dự án đã gửi hồ sơ, có 29 nhà máy/phần nhà máy năng lượng tái tạo chuyển tiếp với tổng công suất 1.577,65 MW đã hoàn thành thủ tục Công nhận vận hành thương mại (gọi tắt là COD), phát điện thương mại lên lưới. Sản lượng điện phát lũy kế của các dự án NLTT chuyển tiếp tính từ thời điểm COD đến ngày 23/5/2024 đạt hơn 2,597 tỷ kWh.

Đến nay, có 32 dự án đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu công trình/một phần công trình, 37 dự án đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực toàn nhà máy/một phần nhà máy; 41 dự án đã có quyết định gia hạn chủ trương đầu tư. Hiện còn 4 dự án với tổng công suất 136,70MW chưa gửi hồ sơ đàm phán giá điện.


                                                                                                             ( nguồn : Báo Công thương )